Artícles

Menú

La importància de la formació permanent en adults

Avui en dia no n'hi ha prou amb tenir un títol que ens habilita per exercir una professió o d'haver treballat en llocs similars. Tots sabem i és evident que l'entorn socioeconòmic en què ens movem ha evolucionat de forma molt ràpida i notable, de tal manera que la major competitivitat registrada en el mercat laboral, juntament amb unes necessitats formatives cada vegada més específiques i dinàmiques, impulsen la demanda d'ensenyaments especialitzats i potencien la importància de conceptes com ara la formació contínua o la formació al llarg de la vida.

A nivell individual vam assistir a la variació constant de productes i serveis que, en moltes ocasions, transformen els hàbits socials. En l'àmbit empresarial i professional els canvis que afecten a les tecnologies i els processos productius modifiquen els coneixements que són necessaris per desenvolupar-se en la vida laboral. I és que ara la competitivitat de les empreses no radica únicament en la inversió en tecnologia sinó en el capital humà i és, precisament, aquest capital humà el més difícil d'aconseguir i mantenir.

Actualment l'exercici d'un treball requereix més que la bona voluntat de la persona o la realització de tasques de manera rutinària, sense pensar més enllà del dia a dia. En el context actual es demanden persones competents que tinguin capacitat d'aprenentatge i que en realitzar un treball no es conformin només amb repetir instruccions com màquines; han de ser conscients per pensar de quina manera poden millorar les tasques que estan realitzant. Així, a més de garantir la seva continuïtat en el lloc, poden obrir nous horitzons que els portin a exercir millors treballs i assumir majors reptes, el que es tradueix també en un factor de motivació per a les persones. Tot això implica elevades exigències formatives per part del treballador.

El benefici de la formació redunda no només en el treballador, sinó també a l'empresa, ja que per a tots dos suposa una inversió per afrontar els reptes que vindran. Entre els beneficis que es poden obtenir per mitjà de la formació contínua podem destacar:

- Millor preparació dels demandants d'ocupació el que implica un valor afegit per a la inserció professional i, per tant, un accés més favorable al mercat de treball.

- Afavoreix la igualtat d'oportunitats.
- Permet al treballador afrontar la presa de decisions i la solució de problemes.
- Afavoreix la integració de les persones.
- Eleva el nivell de satisfacció en el lloc de treball.
- Permet actualitzar els coneixements de les persones que ja estan treballant.
- Afavoreix la promoció de la carrera professional.
- Possibilitat de perfeccionar el desenvolupament professional, científic, tècnic o artístic.

Hem, per tant, prendre consciència que les nostres competències i coneixements han d'actualitzar si volem mantenir la nostra capacitat de ser ocupables.

Àbac Formacio. 2
Març 2013