Certificats de Professionalitat

Estem homologats pel Departament d`Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a la impartició dels següents certificats de professionalitatADGD0108 - Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria
ADGD0208 - Gestió integrada de recursos humans
ADGD0210 - Creació i gestió de microempreses
ADGD0308 - Activitats de gestió administrativa
ADGG0208 - Activitats administratives en la relació amb el client
ADGG0408 - Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
COMT0411 - Gestió comercial de vendes
IFCT0210 - Operació de sistemes informàtics
SSCG0209 - Mediació comunitària
IFCD0110 - Confecció i publicació de pàgines web
IFCT0110 - Operació de xarxes departamentals
IFCT0209 - Sistemes microinformàtics