Anglès B1

Anglès B1

Calendari: del 16/09/2019 al 25/11/2019

Horari: dilluns, dimecres de 19.30 a 21.30 i divendres de 18.30 a 20.30 h

Hores lectives: 60

Preu: consultar

Públic objectiu: alumnes amb nivell B1.1 / B1.2

Objectius
  • Assolir coneixements gramaticals i de vocabulari del nivell B1.
  • Desenvolupar la fluïdesa en la expressió oral, expressant, experiències, idees i opinions personals.
  • Ser capaç de comprendre els punts principals de textos clars sobre qüestions conegudes, relacionades amb el treball, estudis o oci.
  • Saber enfrontar-se a les situacions que puguin sorgir en un viatge en zones on s’utilitza la llengua anglesa.
  • Ser capaç de produir textos senzills sobre temes relacionats amb el seu entorn i interessos personals, podent descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, i saber justificar-ho amb opinions coherents.
Continguts

Gramàtica B1

  • Present Tenses, Past Tenses, Future Tenses, Conditionals, Reported Speech, Passive, Modals, Defining Relative Clauses, Comparatives and Superlatives.

Vocabulary

  • Prepositions, Adjectives, Opposite Verbs, Clothes, Food and drinks, Animals, Verb Phrases, Phrasal Verbs, Descriptions.

Social English

Practical English

Avaluació i certificat

Es lliurarà certificat d’aprofitament.

M'interessa aquest curs!

Emplena aquest formulari de pre-inscripció i aviat et contactarem per formalitzar-la. La pre-inscripció no et compromet a res, tan sols digues que aquest curs t'interessa i rebràs més informació!