Què és la Formació programada per a les empreses. Formació bonificada

El Nou Model dóna llibertat absoluta a les empreses perquè gestionin el seu pla de formació en funció del crèdit que disposin. Cada empresa gaudeix d'un fons econòmic per a la formació contínua (mínim 420 euros per any) i pot triar quina formació vol fer, amb quins continguts, com i quan ho fa.

Per a la seva empresa la formació resulta gratuïta, ja que l'import de la factura serà deduït de la Seguretat Social, del fons que la pròpia empresa disposa, tramitant aquesta bonificació a partir del butlletí de cotització TC1 corresponent al mes en què s'hagin finalitzat les accions formatives.

Totes les empreses que estiguin al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda, disposen d'una quantitat mínima anual de 420 € per a la formació dels seus treballadors.

Recordeu que si aquesta quantitat no s'utilitza en dos anys es perd.

Àbac Formació, es presenta com centre proveïdor de Formació i Entitat Organitzadora homologat per la Fundació Tripartita, prestant serveis de formació professional ocupacional, contínua, en modalitat presencial i online, amb el compromís d'oferir la màxima qualitat en la prestació del servei, garantint la satisfacció dels nostres clients.Punts destacables del nou model:

• Les empreses són les que decideixen i desenvolupen les accions formatives que més s'ajustin a les seves necessitats.
• L'empresa es bonifica de la formació que realitzin els seus treballadors.Requisits per beneficiar-se del nou model de formació contínua:

L'empresa a la qual pertany ha de:
• Ser empresa privada.
• Estar al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda.
• Signar el Contracte d'Encomana de Servei del Conveni d'Agrupació d'Empreses.

Per a l'alumne / treballador:
• Ser treballador acollit al règim general de la Seguretat Social a l'inici del curs.
• Emplenar la fitxa d'inscripció al curs.
• Emplenar el 75% de les proves d'avaluació en la nostra plataforma de teleformació o assistir al 75% de les sessions presencials.Com ho fem?

Àbac Formació gestiona la bonificació per nombroses empreses des que es va crear el sistema. Podem assumir la gestió administrativa dels tràmits de bonificació de la seva empresa.

La nostra organització realitza per a les empreses, tots els tràmits que requereix el sistema, des de les comunicacions en l'aplicació, la gestió de la documentació necessària i adaptada als requeriments de la legislació vigent, fins a la resolució d'incidències en inspeccions, conciliació de crèdit, al·legacions o requeriments.

Desenvolupem totes les fases del procés, des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l'avaluació i seguiment de la formació i dels seus resultats.Normativa

La Formació Contínua ajuda als treballadors a que realitzin cursos de formació adequats a les necessitats que en cada moment necessitin les empreses de forma bonificada.

L'Administració, regula el model de gestió de la Formació Contínua mitjançant el Reial Decret 1046/2003 (BOE Nº 219 del 12/09/03) i la modificació del Reial decret 395/2007, de 23 de març, en matèria de la Formació Contínua.

La publicació del Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral implica novetats i modificacions respecte a l'anterior (Reial decret 395/2007 i Ordre TAS 2307 / 2007)

Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.