Cursos Online - Teleformació

Catàleg de cursos

(Característiques dels cursos)
Cerca de cursos

Administración y Gestión

Calidad y Medio Ambiente

Comercio, Ventas y Marketing

Diseño, Ilustración y Diseño Web

Hostelería y Turismo

Idiomas

Industrias Alimentarias

Informática

Internet y redes sociales

Ofimática

Otros Cursos

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Laboral

Sanidad

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Característiques dels cursos

Cerca de cursos

Els nostres cursos estan pensats per cobrir les necessitats formatives d'Empreses i professionals, amb la major qualitat en la formació 100% en línia i també blended learning

El nostre mètode garanteix un aprenentatge 100% progressiu, amb els continguts més interactius del mercat.

Tots els nostres cursos són tutoritzats per professors acuradament seleccionats. Són experts en formació en línia: acompanyen a l'alumne motivant-, animant a participar i resolent consultes o corregint exercicis.

Un dels pilars del nostre mètode és el social learning 3.0. que fomenta l'aprenentatge col·laboratiu: Comunicació entre alumnes sense necessitat de sortir del curs. Complement perfecte de la formació.

Les nostres plataformes educatives permeten aprendre des de qualsevol lloc i en qualsevol moment on line / off line. Els nostres cursos funcionen en dispositius mòbils: iPads, tot tipus de Tablets, Smartphones. Creiem en la formació mòbil.