Què és la formació bonificada per a empreses?

Totes les empreses gaudeixen d’un fons econòmic per a la formació contínua (mínim 420 € a l’any). Cada empresa pot triar quina formació vol fer, amb quins continguts, com i quan ho fa. Per a la teva empresa aquesta formació resulta gratuïta, ja que l’import de la factura serà deduït de la Seguretat Social, del fons que la pròpia empresa disposa.

Només cal tramitar aquesta bonificació a partir del butlletí de cotització TC1 corresponent al mes en què s’hagin finalitzat les accions formatives. A Àbac podem fer aquestes gestions per tu, amb totes les garanties.

Aspectes clau a tenir en compte:

N

La formació resulta gratuïta per a la teva empresa

Podem assumir la gestió administrativa dels tràmits de bonificació per la teva empresa, amb totes les garanties.

N

Cursos 100% personalitzats

Cada empresa pot triar quina formació vol fer, amb quins continguts, com i quan ho fa.

N

Gestionem tot el procés

A Àbac desenvolupem totes les fases del procés, des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l’avaluació i seguiment de la formació i dels seus resultats.

N

Formar el teu equip és vital

La formació dins l’empresa és una eina clau per a la realització professional del teu equip, i els coneixements adquirits potenciaran el desenvolupament del teu negoci.

Requisits per beneficiar-se de la formació contínua:

Totes les empreses que estiguin al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda, disposen d’una quantitat mínima anual de 420 € per a la formació dels seus treballadors, si compleixen els següents requisits:

  • Ser empresa privada.
  • Estar al corrent de pagament a la Seguretat Social i Hisenda.
  • Signar el Contracte d’Encomana de Servei del Conveni d’Agrupació d’Empreses.

Per la seva banda, l’alumne/treballador ha de complir els següents requisits:

  • Ser treballador acollit al règim general de la Seguretat Social a l’inici del curs.
  • Emplenar la fitxa d’inscripció al curs.
  • Emplenar el 75% de les proves d’avaluació en la nostra plataforma de teleformació o assistir al 75% de les sessions presencials.
Recordeu que si aquesta quantitat per a la formació dels treballadors no s’utilitza, en 2 anys es perd.

Àbac Formació, com a centre proveïdor de Formació i Entitat Organitzadora homologat per la Fundació Tripartita, prestem serveis de formació professional ocupacional, contínua, en modalitat presencial i online, amb el compromís d’oferir la màxima qualitat en la prestació del servei, garantint la satisfacció dels nostres clients.

 

Com ho fem?

Àbac Formació gestionem la bonificació per nombroses empreses des que es va crear el sistema. Podem assumir la gestió administrativa dels tràmits de bonificació de la teva empresa.

La nostra organització s’encarrega de tots els tràmits que requereix el sistema, des de les comunicacions en l’aplicació, la gestió de la documentació necessària i adaptada als requeriments de la legislació vigent, fins a la resolució d’incidències en inspeccions, conciliació de crèdit, al·legacions o requeriments.

Desenvolupem totes les fases del procés, des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l’avaluació i seguiment de la formació i dels seus resultats.

Confia en la nostra experiència i cull tots els beneficis.

Normativa legal

  • La Formació Contínua ajuda als treballadors a que realitzin cursos de formació adequats a les necessitats que en cada moment necessitin les empreses de forma bonificada.
  • L’Administració, regula el model de gestió de la Formació Contínua mitjançant el Reial Decret 1046/2003 (BOE Nº 219 del 12/09/03) i la modificació del Reial decret 395/2007, de 23 de març, en matèria de la Formació Contínua.
  • La publicació del Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral implica novetats i modificacions respecte a l’anterior (Reial decret 395/2007 i Ordre TAS 2307 / 2007)
  • Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.