ACTIC avançat (entre setmana)

Tipus de curs: bonificat, privat​

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: 12, 13, 14, 19, 20 de desembre del 2022

Horari: de 16.00h al 20.00h

Hores lectives: 20

Preu: 150   *mínim 7 alumnes

Objectius

L'assoliment de coneixements de la referència bàsica de l'avaluació de coneixements, procediments i actituds

Continguts
  • Cultura, participació i civisme digital
  • Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  • Navegació i comunicació en el món digital
  • Tractament de la informació escrita
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
  • Tractament de la informació numèrica
  • Tractament de les dades
  • Presentació de contingut
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament