ACTIC avançat

Tipus de curs: privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: 7, 14, 21, 28 d'octubre i 4 de novembre (examen) del 2023

Horari: Dissabte de 9:00 a 14:00h

Hores lectives: 20

Preu Particular: 150€

Alumnes Mínims: 10

Objectius

L'assoliment de coneixements de la referència bàsica de l'avaluació de coneixements, procediments i actituds

Continguts
  • Cultura, participació i civisme digital
  • Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  • Navegació i comunicació en el món digital
  • Tractament de la informació escrita
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
  • Tractament de la informació numèrica
  • Tractament de les dades
  • Presentació de contingut
Avaluació i certificat

Examen oficial al nostre centre de formació. Títol oficial ACTIC mitjà