ACTIC mitjà (dissabtes)

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: del 5 de novembre al 3 de desembre del 2022

Horari: dissabtes de 9.00h a 14.00h

Hores lectives: 20h

Preu: 140€    *mínim 6 alumnes

Objectius

L'assoliment de coneixements de la referència bàsica de l'avaluació de coneixements, procediments i actituds

Continguts
  • Cultura, participació i civisme digital
  • Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  • Navegació i comunicació en el món digital
  • Tractament de la informació escrita
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
  • Tractament de la informació numèrica
  • Tractament de les dades
  • Presentació de contingut
Avaluació i certificat

Examen oficial al nostre centre de formació. Títol oficial ACTIC mitjà