ACTIC mitjà

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: del 5 al 9 de setembre del 2022​

Horari: de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h

Hores lectives: 20

Preu: 140€    *mínim 7 alumnes

Objectius

L'assoliment de coneixements de la referència bàsica de l'avaluació de coneixements, procediments i actituds

Continguts
  • Cultura, participació i civisme digital
  • Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  • Navegació i comunicació en el món digital
  • Tractament de la informació escrita
  • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
  • Tractament de la informació numèrica
  • Tractament de les dades
  • Presentació de contingut
Avaluació i certificat

Examen oficial al nostre centre de formació. Títol oficial ACTIC mitjà