Alemany (tots els nivells)

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris, estudiants, aturats

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: -

Preu: a consultar

Objectius
  • Incorporar l'idioma Alemany a les nostres habilitats lingüístiques va prenent cada vegada més importància pel que proposem un curs d'alemany fet a la seva mida segons al seu nivell.
  • L'objectiu de les classes és treballar les diferents destreses de l'idioma: expressió i comprensió oral, escriptura i lectura. Per a això, disposa d'un equip de professors d'àmplia experiència docent.
Continguts
  • La formació es complementa entre les classes presencials i el treball individual fora de l'acadèmia.
  • A l'aula, els professors procuren oferir un ensenyament de forma dinàmica per garantir el treball individual, en parella i en grups. Actuant com a facilitadors de l'aprenentatge.
  • El contingut es basés en les necessitats específiques de l'alumnat.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament