Anglès A2

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: del 3 d'octubre del 2022 al 21 de juny del 2023

Horari: dilluns i dimecres de 19.30h a 21.00h

Preu: 51€/mes

Curs presencial

 

Objectius
  • Incorporar l'Anglès en les habilitats lingüístiques, com per exemple en les situacions quotidianes amb expressions d'ús freqüent, utilitzant vocabulari elemental.
  • Reforçar els coneixements mínims adquirits anteriorment.
  • Aprofundir en la gramàtica i ampliar el vocabulari bàsic, sigui pel treball, estudis o activitats personals.
  • Treballar les diferents destreses de l'idioma: expressió i comprensió oral, escriptura i lectura.
Continguts
  • Diferents temps verbals
  • Habilitats d’expressió i comunicació
  • Ampliació de vocabulari
  • Adjectius
  • Formes de pregunta
  • Adverbis i expressions de freqüència
Avaluació i certificat

Es lliurarà certificat d’aprofitament.