Anglès A2

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: a consultar

Horari: a consultar

Preu: 51€/mes

Curs presencial

 

Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin incorporar l’Anglès dins del seu ventall de possibilitats i poder-lo utilitzar en situacions quotidianes.

Ho farem a partir de:

  • Reforçar els coneixements mínims adquirits anteriorment (saber d’on partim i on anem)
  • Aprofundir en la gramàtica i ampliar el vocabulari bàsic, sigui pel treball, estudis o activitats personals.
  • Treballar les diferents destreses de l'idioma: expressió i comprensió oral, escriptura i lectura.
  • Incorporar l'Anglès en les habilitats lingüístiques, com per exemple, utilitzant expressions d'ús freqüent amb vocabulari adaptat al seu nivell.
Continguts
 • Conèixer, reconèixer i saber utilitzar els diferents temps verbals
 • Les oracions: afirmatives, negatives i interrogatives
 • Consolidació i ampliació de vocabulari
 • El adjectius, els adverbis i expressions de freqüència
 • Modals bàsics
 • Habilitats per a l’expressió i comunicació
Avaluació i certificat

Es lliurarà certificat d’aprofitament.