Anglès B2

Tipus de curs: bonificat, privat​

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, funcionaris

Calendari: del 4 d'octubre del 2022 al 22 de juny del 2023

Horari: dimarts i dijous de 19.30h a 21.00h

Preu: 51€/mes

Curs presencial

 

Objectius

Aquest curs està dirigit a persones que hagin assolit el nivell intermedi baix (B1) d’anglès i busquin tenir el nivell intermedi alt (B2) d’anglès. En aquest curs es s’assoliran estructures gramaticals més complexes i nou vocabulari relacionat amb la vida diària i laboral.

El nivell assolit permetrà preparar-se en un futur per a exàmens oficials com el FIRST de Cambridge.

Metodologia

El curs serà en modalitat semipresencial.
Els dilluns i el dimecres la formació s'impartirà mitjançant l'aula virtual amb l'acompanyament del llibre de text que us proporcionarem.
Els divendres les classes seran presencials i més enfocades a la conversa per tal de millorar en aquest aspecte.

Continguts
  • Gramàtica: Temps Verbals (Presents, Passats i Futurs simples i compostos), ordre en els adjectius, posició en els adverbis, condicionals i ús del wish, infinituius i gerundis, used to, els modals passats, la passiva, reporting speech, frases subordinades, articles, quantificadors i noms.
  • Vocabulari: Adjectius compostos, malalties, roba i moda, viatjar per aire, sintagmes adverbials, el medi ambient, verb take, els sentiments, adjectius –ed/-ing, música, verbs sovint confosos, el cos humà, crims i càstigs, els mitjans de comunicació, business i publicitat, science...
Avaluació i certificat

Es lliurarà certificat d’aprofitament.