Atenció d’infermeria al pacient ostomitzat

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 16

Preu: a consultar

Objectius

- Permetre al treballador una correcta iniciació en les cures infermeres.

- Reconèixer i identificar les patologies de les persones portadores d’una ostomia.

- Aprendre a relacionar amb facilitat els tipus d’ostomies amb les seves cures.

- Familiarització amb l’utilització de catèters per identificar les derivacions urinàries i les seves cures.

- Formar al treballador per a ajudar a millorar la qualitat de vida del pacient.

- Realitzar un adequat estudi de la relació entre el pacient i la seva vida personal i familiar.

Continguts
  • Conceptes bàsics: Puntualitzacions en l’Intestí
  • Tipus d’ostomies: Definició i classificació
  • Relació de cures i consells, aprofundint en la vida quotidiana del pacient
  • Dispositius, productes, mètodes i accessoris per a l’atenció infermera al pacient
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament