Auditor intern en ISO 22000:2018

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 16

Preu: a consultar

Objectius

Aquest curs realitza l'explicació exhaustiva per a la comprensió i interpretació dels requisits de la norma a fi de poder-la implantar a qualsevol empresa alimentaria. A més s'incorpora el mòdul de formació d'auditor intern a fi de poder realitzar la gestió de la verificació del sistema.

Continguts
 • Objectiu Implantació d'un sistema seguretat alimentaria en una organització
 • Esperit de la norma (NOUS REQUISITS VERS ISO 22000:2018)
 • Enfocament per processos (NOUS REQUISITS VERS ISO 22000:2018
 • Context de l'organització (NOUS REQUISITS VERS ISO 22000:2018)
 • Accions per abordar els riscos i oportunitats (NOUS REQUISITS VERS ISO 22000:2018)
 • Planificació i Control Operacional (NOUS REQUISITS VERS ISO 22000:2018)
 • Gestió Emergències i incidents
 • lideratges organització (NOUS REQUISITS VERS ISO 22000:2018)
 • Planificació
 • Suport
 • Control Operacional
 • Avaluació
 • Millora
 • Auditoria Interna- Requisits generals
 • Auditoria Interna- Tècniques i exercicis d'Auditoria s/ISO 19011
 • Examen Auditor intern
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament