Auditor Intern ISO 9001:2015

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: del 13, 14 i 15 de desembre del 2022

Horari: dimarts, dimecres i dijous de 9.30 a 13.30h

Hores lectives: 12 presencials + 60 online

Preu: a consultar

Objectius

Aquest curs està dirigit a qui ja tingui la ISO 9001:2015 implantada i vulgui autogestionar-la o bé a qui vulgui fer-ho. Es requereix un coneixement mínim de la norma perquè els continguts són de nivell avançat.Comprendre el funcionament de sistema de gestió de la qualitat i el seu enfocament cap a la millora, com a garantia d'èxit en les organitzacions i com a mitjà per complir amb les expectatives de client.

Estendre l'enfocament a processos de sistema de gestió de qualitat
Aplicar les eines essencials d'avaluació, encaminades a aconseguir la millora contínua de l'organització que és la fi dels sistemes de gestió de qualitat.

Coneixement dels requisits del principal estàndard d'aplicació per a Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2015

Continguts
  • Introducció al concepte d'auditoria
  • Concepte de la Gestió i auditoria per processos
  • Principis de la qualitat segons ISO 9001:2015
  • Estructura de la norma ISO 9001:2015
  • Estudi dels requisits de la norma ISO 9001:2015
  • Perfil de l'auditor segons la norma ISO 19011-2011
  • Planificació de l'auditoria
  • Execució de l'auditoria
  • Elaborant l'informe d'auditoria
  • Seguiment i tancament de l'auditoria
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament