Auditor Intern ISO 9001:2015

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: 17, 18, 24 i 25 d'octubre del 2023

Horari: Dimarts i dimecres  de 9:00 a 14:00h

Hores lectives: 20

Preu Bonificat: A consultar

Preu privat: 240€

 *mínim 6 alumnes

Objectius

Aquest curs està dirigit a qui ja tingui la ISO 9001:2015 implantada i vulgui autogestionar-la o bé a qui vulgui fer-ho. Es requereix un coneixement mínim de la norma perquè els continguts són de nivell avançat.Comprendre el funcionament de sistema de gestió de la qualitat i el seu enfocament cap a la millora, com a garantia d'èxit en les organitzacions i com a mitjà per complir amb les expectatives de client.

Estendre l'enfocament a processos de sistema de gestió de qualitat
Aplicar les eines essencials d'avaluació, encaminades a aconseguir la millora contínua de l'organització que és la fi dels sistemes de gestió de qualitat.

Coneixement dels requisits del principal estàndard d'aplicació per a Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2015

Continguts
  • Introducció al concepte d'auditoria
  • Concepte de la Gestió i auditoria per processos
  • Principis de la qualitat segons ISO 9001:2015
  • Estructura de la norma ISO 9001:2015
  • Estudi dels requisits de la norma ISO 9001:2015
  • Perfil de l'auditor segons la norma ISO 19011-2011
  • Planificació de l'auditoria
  • Execució de l'auditoria
  • Elaborant l'informe d'auditoria
  • Seguiment i tancament de l'auditoria
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament