Business English: Reunions de negocis i negociacions empresarials

Business English: Reunions de negocis i negociacions empresarials

Tipus de curs: bonificat, privat

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 10h

Preu: a consultar

Objectius
  • Adquirir vocabulari i estructures necessàries les reunions de negocis i les negociacions empresarials
  • Adquirir fluïdesa en l'expressió oral a través de la pràctica i del role-play.
Continguts
  • Terminologia específica en les reunions de negocis i negociacions empresarials.
  • Usos i estructures habituals en reunions i negociacions.
  • Estils formals i informals.
  • Tractament de les discrepàncies, tancament d'acord, opinions en les reunions i negociacions.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament