Business English: Telephone

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8

Preu: a consultar

Objectius
  • Adquirir vocabulari i estructures necessàries en una conversa telefònica en l’àmbit empresarial.
  • Adquirir fluïdesa en l’expressió oral a través de la pràctica i del role-play.
Continguts
  • Terminologia específica en les converses telefòniques.
  • Usos i estructures habituals en la conversa telefònica.
  • Estils formals i informals.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament