Certificat d’Aptitud per a Conductors Professionals

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, aturats, autònoms

Inici: del 12 al 21 de novembre del 2021

Horari: divendres de 15.00 a 20.00, dissabtes de 8.00 a 14.30 i diumenges de 8.00 a 14.00

Hores lectives: 35

Preu: 300€

Objectius

La formació contínua, obligatòria per a tots els conductors inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial Decret, els ha de permetre actualitzar els coneixements essencials per a l'exercici de la seva funció, fent un especial èmfasi en la seguretat a la carretera i la racionalització del consum de carburant. Aquesta funció té per finalitat aprofundir i revisar alguns dels coneixements adquirits amb l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial.

Continguts
  • Formació avançada sobre conducció racional basada en les normes de seguretat.
  • Aplicació de la reglamentació.
  • Salut, seguretat viària i mediambiental, servei, logística.
Avaluació i certificat

Dret a examen per a l’obtenció del títol oficial del Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals