Comptabilitat Avançada

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 12 presencials + 60 online

Preu: 420€

Objectius
 • Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.
 • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 • Enfocar la comptabilitat cap als seus objectius d'informació final.
 • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables.
 • Aconseguir una autonomia important de l'alumne en el camp comptable.
Continguts
 • Recordatori de conceptes generals
 • Immobilitzat
 • Provisions i deterioraments de valor
 • Moneda estrangera.
 • Comptabilització de l'Impost de societats.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament