Comunicació amb perspectiva de gènere i per la igualtat

Comunicació amb perspectiva de gènere i per la igualtat

Tipus de curs: bonificat, privat

Calendari: 3, 10, 17 i 24 de novembre del 2023

Horari: Divendres de 16:00 a 20:00h

Hores lectives: 16

Preu bonificat: A consultar

Preu privat: 110€

*mínim 6 alumnes 

Objectius
 • Conèixer la història i canvis produïts per a una millor comprensió de la situació actual.
 • Aprendre a detectar desigualtats i situacions de violència de gènere que s'han anat normalitzant al llarg de la història.
 • Promoure i mantenir canals de comunicació a l'entorn d'intervenció incorporant la perspectiva de gènere.
Continguts
 • Conceptes bàsics teòrics sobre la perspectiva de gènere i el llenguatge no sexista
  1. La història i participació de les dones mitjançant processos d’apoderament.
  2. Anàlisi de la informació i identificació i tracte d’imatges a través del llenguatge no sexista.
  3. Identificació de desigualtats i possibles intervencions en base a la diversitat de les persones.
  4. Elements estructurals per una igualtat efectiva entre les persones dins l’àmbit laboral.
  5. Elements detectors de situacions de violència de gènere.
 • Processos de comunicació amb perspectiva de gènere dins de l’entorn d’intervenció
  1. Establiment estratègies comunicatives, de coordinació i resposta cap les demandes de l’entorn des de la perspectiva de gènere.
Avaluació i certificat
Certificat d’assistència i aprofitament