Comunicació entre el professional, la família i el resident

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 12 hores

Preu: a consultar

Objectius

  • Millorar la comunicació mitjançant actituds i habilitats emocionals: reconeixement, empatia, comunicació, interacció i negociació
  • Millorar l’atenció i les cures de les persones que viuen al centre
  • Humanitzar la relació d’ajuda
Continguts
  • El tracte al nostre client: residents i famílies
  • La figura del resident com a client: acollida, relació diària, conducció de queixes...
  • La figura de la família com a client: expectatives, assertivitat, males notícies...
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament