Conseqüències psicològiques de la Covid19

Conseqüències psicològiques de la Covid19

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats, estudiants

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 6

Preu: a consultar

Objectius

Prevenir, reconèixer i gestionar adequadament les conseqüències psicològiques provocades per estar patint o haver sofert una crisi sanitària

Continguts
  • Conseqüències psicològiques es tenen a curt termini i quina és la simptomatologia més prevalent.
  • Pautes específiques són més recomanables per al maneig de la simptomatologia a curt termini.
  • Conseqüències psicològiques a mitjà i llarg termini pel covid
  • Trastorns psicològics es donen a mitjà i llarg termini
  • Trastorns depressius davant crisis sanitària.
  • Tractament psicològic per als trastorns psicològics deguts al Covid
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament