Coronavirus i COVID-19. Bones pràctiques en l’hosteleria

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats, estudiants

Calendari: 14 de desembre del 2020

Horari: divendres de 16.00 a 20.00

Hores lectives: 4

Preu: 52€  *mínim 6 alumnes

Objectius
 • Donar a conèixer el virus SARS-CoV-2 i les seves conseqüències.
 • Conèixer el risc d’exposició a l’agent biològic SARS-Cov-2 en el lloc de treball.
 • Proposar estratègies per fer front al risc de contagi de la COVID-19.
 • Utilitzar correctament els mitjans que hi ha a l’abast per combatre el risc de contagi.
 • Conscienciar sobre la importància d’aplicar correctament les bones pràctiques de treball i les normes de seguretat i higiene.
Continguts
 1. Coronavirus i COVID-19: aspectes bàsics
  • Coronavirus
  • COVID-19
  • Treballadors especialment sensibles
  • Protecció
 2. Bones pràctiques als centres de treball
  • Abans d’anar a la feina
  • Desplaçaments per anar a treballar
  • Al centre de treball
  • Mesures organitzatives
  • Mesures en cas de contagi o sospita
  • Recomanacions als treballadors
  • Mesures d’higiene al centre de treball
  • Gestió dels residus als centres de treball
Avaluació i certificat

Examen i títol vàlid per a la manipulació d'aliments