Cures i estratègies d’intervenció en persones amb trastorns mentals

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8 hores

Preu: a consultar

Objectius
  • Realitzar una correcta intervenció amb usuaris amb trastorns mentals utilitzant les tècniques més adequades en cada situació.
Continguts
  1. Introducció als trastorns mentals:

              a) Salut i salut mental.

              b) Què són els trastorns mentals?

       2. Descripció dels diferents tipus de trastorns mentals.

       3. Xarxa de serveis en salut mental.

       4. Tècniques, pràctiques i estratègies: fonaments, possibilitats i límits:

              a) Estigmatització dels trastorns mentals.

              b) Trastorns mentals i el servei d’ajuda a domicili.

Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament