Disfagia

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8 hores

Preu Bonificat: a consultar

Preu Particular: a consultar

Alumnes Mínims: a consultar

Objectius
  • Dotar als professionals sanitaris d'eines que els permetin conèixer els recursos disponibles en la detecció, diagnòstic, tractament integral i presa de decisions en matèria de disfàgia.
Continguts
  1. La deglució

            1.1- Concepte de deglució
            1.2- Etiologia
            1.3- Epidemiologia
            1.4- Fisiologia de la deglució

  1. Fisiopatologia de la disfàgia

           2.1- Classificació de la disfàgia
           2.2- Complicacions i conseqüències

  1. Avaluació i diagnòstic

           3.1- Història clínica
           3.2- Exploració física o clínica
           3.3- Tests de valoració
           3.4- Proves complementàries
           3.5- Diagnòstic

  1. Estat nutricional

           4.1- Tamisatge o cribratge nutricional
           4.2- Valoració nutricional i diagnòstic
           4.3- Valoració de l'estat hídric
           4.4- Requeriments nutricionals i hídrics
           4.5- Annexos

       5. Tractaments

           5.1- Tractament
           5.2- Equip multidisciplinari
           5.3- Seguiment

  1. Tractament dietètic de la disfàgia

           6.1- Objectius
           6.2- Aliments líquids i sòlids
           6.3- Aliments de risc
           6.4- Modificacions de la dieta
           6.5- Indicacions de la dieta
           6.6- Tractament nutricional

  1. Gastronomia nutricional en la disfàgia

           7.1 Receptes
           7.2 Eines per als pacients

Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament