El bon tracte al client en centres residencials

El bon tracte al client en centres residencials

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 12

Preu: a consultar

Objectius

• Proporcionar eines per oferir un bon tracte
• Detectar situacions de tracte inadequat
• Conscienciar als professionals
• Caminar cap a l'ACP

Continguts

• El bon tracte a la persona gran
• El bon-mal tracte
• Creences i valors
• L'atenció Centrada en la Persona (ACP)
• L'atenció centrada a les famílies
• Perfils de família
• Treball amb les famílies: culpa…

Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament