El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona

El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 10

Preu: a consultar

Objectius
  • Familiarització del treballador amb el Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI)
  • Conèixer la planificació del PIAI
  • Estudi profund de la seva implantació
  • Mètodes de participació resident-família
Continguts
  • Conceptes bàsics i contradiccions sobre el PIAI
  • Problemes derivats de la seva utilització
  • Elaboració i planificació
  • Treball en equip: rols
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament