Els Costos: la bèstia que ha de controlar l’empresa

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 30

Preu: a consultar

Objectius
  • Analitzar i classificar els costos.
  • Aprendre a definir els sistemes de càlcul del cost aplicat a la producció / comercialització.
  • Imputar costos a un producte / servei.
  • Prendre decisions estratègiques basades en costos; minimització del cost i, en conseqüència, maximització del benefici.
Continguts
  • La comptabilitat de costos. Classificació i conceptes claus.
  • L'assignació dels costos.
  • Costos i pressupostos.
  • Models de costos (mètodes o sistemes)
  • Presa de decisions basades en costos.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament