Gestió d’aprovisionament i compres

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 30

Preu: a consultar

Objectius
 • Conèixer els objectius de la funció de compres i aprovisionament.
 • Determinar els tipus de comandes més adequats a cada programa d'aprovisionament.
 • Definir i establir els criteris de selecció de proveïdors en funció de l'estratègia de la companyia.
 • Calcular els costos d'adquisició d'unes determinades ofertes de proveïdors.
 • Definir criteris de qualitat i servei per a l'avaluació dels proveïdors.
 • Identificar les fases del procés de negociació aplicant estratègies i tècniques de negociació i comunicació.
 • Seleccionar procediments per al seguiment i homologació de proveïdors.
Continguts
 • La gestió d'aprovisionament.
 • La funció de compres.
 • La relació amb els proveïdors i els criteris de selecció.
 • Selecció d'ofertes.
 • El procés de negociació amb els proveïdors.
 • El seguiment i avaluació de proveïdors.
 • El fitxer de proveïdors.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament