Gestió de conflictes i tècniques de negociació

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 30

Preu: a consultar

Objectius
 • Comprendre el conflicte en l'empresa i en la societat com a situació habitual en els entorns actuals i entendre'l com a element de creixement de persones.
 • Diagnosticar situacions de conflicte per identificar la seva resolució més adequada.
 • Desenvolupar habilitats i estratègies per a la gestió adequada en la resolució de conflictes.
Continguts
 • La identificació del conflicte, les seves característiques i el seu abast:
  • Naturalesa i marc conceptual dels conflictes.
  • Tipus de conflictes
  • Estils i conductes de gestió de conflictes.
  • Procediments i eines per gestionar i resoldre conflictes.
 • La resolució del conflicte a través de les estratègies de negociació:
  • Tipus de Negociació.
  • Termes Bàsics de Negociació.
  • Actituds i Competències eficaces de Negociació; el lideratge, habilitats comunicatives.
  • Planificació de la Reunió : Fases del Procés de Negociació.
  • Aspectes a considerar en un Procés de Negociació.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament