Gestió d’equips, lideratge i motivació

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 25

Preu: a consultar

Objectius
  • Capacitar i potenciar al professional per a liderar un equip de treball.
  • Desenvolupar habilitats per a l'exercici de les funcions i responsabilitats com a líder.
  • Analitzar què és un equip de treball i la necessitat de la seva bona gestió i organització.
  • Gestionar conflictes al voltant del seu equip de treball.
  • Conscienciar al professional de la importància d'una bona comunicació i motivació.
Continguts
  • Direcció
  • Lideratge
  • Equips de treball
  • Gestió i resolució de conflictes
  • Comunicació i motivació
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament