Gestió d’estocs i inventaris

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 30

Preu: a consultar

Objectius
 • Conèixer la funció de l'estoc al magatzem; la quantitat de productes a emmagatzemar per evitar trencament.
 • Saber els nivells d'estoc, la seva evolució entre dos aprovisionaments i les variables que influeixen en la gestió.
 • Saber calcular la rotació de l'estoc, comparar les ràtios amb els obtinguts en altres períodes i establir mesures de millora.
 • Calcular els preus de cost unitaris per registrar l'entrada d'articles al magatzem.
 • Saber confeccionar les fitxes control d'existències; registrar les entrades, les sortides, les devolucions, etc. i utilitzar mètodes de valoració PMP i FIFO.
 • Conèixer els tipus d'inventaris, les normes sobre l'inventari anual i els passos que s'han de seguir per a realitzar inventari físic.
Continguts
 • Els estocs o existències.
 • Gestió d'existències.
 • Composició i grandària de l'estoc.
 • Rotació de l'estoc
 • Control d'existències.
 • La fitxa control d'existències.
 • Mètodes de valoració d'existències.
 • L'inventari: concepte i normativa.
 • L'aprovisionament.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament