Gestió pressupostària

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 30

Preu: a consultar

Objectius
 • Ubicar el pressupost dins el qual s'anomena la planificació estratègica de l'empresa.
 • Conèixer els diferents tipus i tècniques d'elaboració dels pressupostos
 • Entendre les etapes de l'elaboració d'un pressupost i obtenir uns estats financers pressupostats a partir d'unes estimacions d'ingressos i despeses futures.
 • Analitzar les desviacions entre la previsió i la realitat
 • Conèixer el quadre de comandament
Continguts
 • La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
 • Tècniques pressupostàries
 • El procés pressupostari
 • Components del pressupost global de l’empresa
 • El control del pressupost
 • Altres eines de gestió. El quadre de comandament integral
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament