Implantació de Sistemes APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics)

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: 18 i 19 d'octubre del 2022

Horari: dimarts i dimecres de 09.30 a 13.30h

Hores lectives: 8h presencials + 60h online

Preu bonificat: 420€

Preu particular: a consultar

Objectius
 • Aprofundir en les necessitats i les exigències en matèria de seguretat alimentària.
 • Consultar els principis de la APPCC com a sistema preventiu per assegurar la innocuïtat dels aliments.
 • Desenvolupar un sistema d’implantació i seguiment d’un sistema APPCC, tenint en compte i complint el Reglament CE 852/2004 relatiu a la manipulació i gestió dels productes alimentaris per les empreses d’alimentació (indústria, hostaleria, emmagatzematge, etc.)
 • Redactar el sistema APPCC com a base dels sistemes de seguretat alimentària.
Continguts
 • L’origen i l’evolució del concepte de seguretat alimentaria al llarg dels anys. Situació actual del sector alimentari i la seva gestió.
 • La importància de mantenir un sistema d’autocontrol i autogestió de APPCC a la indústria alimentària per reduir les probabilitats d’intoxicacions alimentàries.
 • Anàlisi de perills, gravetats i riscos.
 • Gestió d’aliments alimentaris i aliments transgènics.
 • Sistemes d’autocontrol de APPCC.
 • Principis de la APPCC.
 • La APPCC BRC, IFS i ISO 22000.
 • La integració i implantació de la APCC en un sistema de gestió de qualitat ISO 9001.
 • Anàlisi i estudi d’un cas pràctic: Disseny d’un sistema d’autocontrol.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament