Implantació de Sistemes APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics)

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: 19 i 20 d'octubre del 2021

Horari: dimarts i dimecres de 09.30 a 13.30

Hores lectives: 8 presencials + 60 online

Preu bonificat: 420€

Preu particular: a consultar

Objectius
 • Profunditzar en les necessitats i exigències en matèria de seguretat alimentària
 • Consulteu els principis de l’APCCC com a sistema preventiu per assegurar la innocuïtat dels aliments
 • Desenvolupar un sistema d'implantació i seguiment d'un sistema APPCC, complint amb el Reglament CE 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris
 • Redacta el sistema APPCC com a base dels sistemes de seguretat alimentària
Continguts
 • Origen i evolució del concepte de seguretat alimentària. Situació actual del sector alimentari
 • Importància de mantenir un sistema d’autocontrol APPCC a la indústria alimentària
 • Prerequisits
 • Gestió d’aliments alimentaris i aliments transgènics
 • Sistema d'autocontrol APPCC
 • Principis de l’APCCC
 • El APPCC en BRC, IFS i ISO 22000
 • Integració de l’APCCC en un sistema de gestió ISO 9001
 • Cas pràctic: Disseny d’un sistema d’autocontrol
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament