Implantació de sistemes de seguretat alimentaria ISO 22000, IFS i BRC

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: del 15 al 23 de novembre del 2022

Horari: Dimarts i dimecres de 9.30h a 13.30h

Hores lectives: 16

Preu bonificat: 420€

Preu: a consultar

Objectius
  • Analitzar la normativa vigent BRC i IFS els requisits que la formen
  • Identificar els requisits necessaris per aconseguir la innocuïtat dels aliments/productes
  • Associar el sistema de treball APPCC en un Sistema de Gestió de la Qualitat a través els estàndards BRC i IFS en les seves últimes versions
  • Disposar dels beneficis de la integració de Sistemes de Seguretat Alimentària
  • Conèixer el procés d'auditoria interna i la certificació d'una companyia segons els estàndards BRC i IFS
Continguts
  • Introducció i Presentació al curs.
  • Objectiu Implantació d’un sistema seguretat alimentaria en una organització.
  • Requisits de les Normes alimentaries d’alt grau de control (IFS – BRC- ISO 22000).
  • Bases de la Seguretat Alimentaria. Plans de Prerequisits.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament