Iniciació a la comptabilitat

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 12 presencials + 60 online

Preu: 420€

Objectius
 • Introducció al món de la comptabilitat d’una empresa.
 • Conèixer els conceptes bàsics del Pla General Comptable.
 • Conèixer i utilitzar els comptes més habituals i saber-los aplicar en cada situació.
 • Comptabilitzar i liquidar l’IVA.
 • Incidir en les operacions comptables relacionades amb el tràfic mercantil i comercial.
Continguts
 • La comptabilitat
 • El Patrimoni de l’empresa
 • Principis bàsics de la comptabilitat
 • El Pla general de comptabilitat
 • Aspectes comptables de les existències
 • Impost sobre el valor afegit en operacions de circulant
 • Operacions del tràfic mercantil
 • Els efectes comercials
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament