Intel·ligència emocional

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 10 hores

Preu: a consultar

Objectius
 • Concepte d’intel·ligència i la seva evolució
 • Localitzar el nivell estructural i funcional dels substrats biològics de la comunicació emocional
 • Examinar la funcionalitat de cada una de les emocions bàsiques agradable si desagradables
 • Estudiar les emocions més típiques que poden sorgir en el/la cuidador/a i en les persones amb la malaltia
 • Aplicar el treball en consciència i regulació emocional a la vida quotidiana
 • Conèixer com vivim les emocions i què fer quan les sentim.

Continguts
 1. Introducció
 2. Intel·ligència emocional. Conceptes i models.
 3. Bases biològiques de les emocions
 4. Les emocions bàsiques i la seva funció
 5. Emocions en la persona cuidadora
 6. Emocions en la persona amb Alzheimer o una altra demència
 7. El diagnòstic
 8. Aplicacions a la vida diària. Consciència i regulació emocional.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament