La història de la vida com a instrument de l’atenció centrada en la persona

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 10

Preu: a consultar

Objectius
  • Èmfasi en el respecte i la dignitat de la persona per l’estudi de la història de vida
  • Establir metodologies per conèixer el projecte de vida del pacient
Continguts
  • Conceptes bàsics, mètodes i eines com a instruments d’intervenció.
  • Profundització en el Projecte de vida.
  • Model d’ACP.
  • Casos pràctics
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament