Manipulador d’Aliments

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats, estudiants

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 4

Preu: 52€  *mínim 6 alumnes

Objectius
 • Capacitar als alumnes perquè realitzin les seves activitats seguint les correctes pràctiques higièniques de manipulació.
 • Sensibilitzar-los respecte els perills alimentaris que poden causar i les seves conseqüències. 
 • Fomentar hàbits i actituds correctes durant el treball i eliminar aquelles accions incorrectes o perilloses que comporti un risc en la seguretat de l'aliment.
 • Introduir a l'alumne en els mètodes de vigilància, programes i plans existents per al control de la seguretat alimentària en l'establiment.
Continguts
 • Els riscos de la salut derivats del consum d'aliments i/o la seva manipulació.
 • Les principals causes de contaminació dels aliments i tipus de contaminants.
 • L'origen i transmissió dels contaminants en els aliments i condicions que afavoreixen el seu desenvolupament.
 • Principals causes que contribueixen a l'aparició de brots de malalties de transmissió alimentària.
 • El paper dels manipuladors com a responsables de la prevenció de les Malalties de Transmissió Alimentària.
 • Les mesures bàsiques per a la prevenció de la contaminació.
 • Al·lèrgies i Intoleràncies Alimentàries.
 • Reaccions Adverses dels Aliments.
 • Alimentació i Nutrició.
 • Control i Higiene dels Aliments.
 • Etiquetatge de Productes Alimentosos.
 • Responsabilitats i Sancions.
Avaluació i certificat

Examen i títol vàlid per a la manipulació d'aliments