Mindfulness Pràctic

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 20

Preu: a consultar

Objectius
  • Conèixer els fonaments teòrics i els efectes positius de la pràctica del mindfulness.
  • Prendre consciència de la relació entre cos, ment i emocions.
  • Familiaritzar-se amb les pràctiques formals i informals de mindfulness.
  • Indagar les possibilitats d'integrar aquestes pràctiques en la vida diària per incrementar el seu benestar.
Continguts
  • Què és el mindfulness o atenció plena?: mites i realitats
  • Àmbits d'aplicació del mindfulness i beneficis de la seva pràctica
  • El triangle de l'atenció: pensament, emocions i sensacions físiques
  • Les actituds per a la pràctica del mindfulness
  • Pràctiques formals i informals de mindfulness
  • Estratègies per incorporar el mindfulness a la vida quotidiana
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament