Plans d’igualtat de gènere

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms

Calendari: a concretar

Horari: A concretar

Hores lectives: 6

Preu: Consultar

Objectius
 • Entendre conceptes en l’àmbit de la igualtat
 • Conèixer el marc normatiu de les polítiques d’igualtat
 • Reflexionar sobre el paper de les empreses en la igualtat de dones i homes
 • Adquirir eines bàsiques per al disseny i elaboració d’accions d’igualtat a les empreses
 • Determinar què és un pla d’igualtat, per què és necessari i les seves parts
 • Aprendre com prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Conèixer bones pràctiques, recomanacions i recursos per a la implementació de polítiques d’igualtat en l’àmbit empresarial
Continguts
 • Conceptes bàsic sobre igualtat
 • Marc normatiu
 • Actors del Pla d’Igualtat. La figura de l’agent d’igualtat. Negociació col·lectiva.
 • Avantatges de tenir un Pla d’Igualtat
 • Fases del Pla d’Igualtat
 • Àmbits d’actuació: diagnòstic i articulació estratègica
 • Protocol d’assetjament
 • Eines, recursos i bones pràctiques
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament