Plataformes elevadores

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8

Preu: 104€  *mínim 6 alumnes

Objectius

El curs de plataformes elevadores està regulat segons marca la normativa a la Llei de PRL 31/1995 i el R.D. 1215/1997 que et permetrà accedir als diferents llocs de treball. Amb aquest curs vas a complir amb tots els requisits sobre la normativa de seguretat. De tal manera que podràs treballar com a operador de plataformes elevadores.
El curs s’adaptarà a les necessitats específiques del lloc de treball. Hi ha l’opció de fer el curs segons la normativa UNE 58923-2014.

Continguts
  • Riscos associats a l'ús de Plataformes elevadores
  • Equips de protecció individual (EPI)
  • Dispositius de seguretat de la plataforma elevadora
  • La zona de Treball
  • La càrrega transportada
  • Manteniment de la plataforma
  • Actuació en cas d'accident
  • Mòdul de pràctiques de Primers Auxilis
  • Mòdul de pràctiques amb Plataformes elevadors
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament. Títol vàlid per a la utilització de plataformes elevadores.