Pont Grua

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8

Preu: 104€  *mínim 10 alumnes

Objectius
 • L'objectiu és que els treballadors adquireixin la responsabilitat, els coneixements i les habilitats necessàries per manejar amb soltesa els ponts grua a l'entorn de treball, coneixent a més els riscos i les mesures preventives a adoptar.
Continguts
 • Descripció dels ponts grua
 • Característiques dels ponts-grua
 • Manipulació de ponts-grua
 • Elements de seguretat
 • Elements principals de seguretat dels ponts-grua
 • Requeriments psíquic-físics dels operaris
 • Regles de seguretat per als operadors de ponts-grua
 • Equips de protecció individual
 • Manteniment dels ponts-grua
 • Recomanacions per al gruista
 • Recomanacions per l'estrobador
 • Elements auxiliars del pont-grua (eslingues, cadenes,...)
Avaluació i certificat

Examen i títol vàlid per a la utilització del pont grua