Prevenció de risc de caiguda i ús de les contencions terapèutiques

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8 hores

Preu: a consultar

Objectius

Amb aquest curs es vol aconseguir:

 • Saber què és una caiguda i els factors que hi intervenen
 • Conèixer les conseqüències de les caigudes i com prevenir-les
 • Aprendre a valorar les caigudes
 • Reconèixer els mecanismes d’ajuda i saber com utilitzar les contencions terapèutiques racionalment
Continguts
 1. Introducció
 2. Definició de caiguda
 3. Epidemiologia
 4. Factors de risc
 5. Conseqüències de les caigudes
 6. Prevenció de caigudes
 7. Valoració persona major amb caigudes
 8. Com actuar davant una caiguda
 9. Caigudes i fragilitat
 10. Mecanismes d'ajuda
 11. Marc normatiu contenció terapèutica
 12. Principis bàsics
 13. Valors ètics
 14. Objectius
 15. Tipus de contenció
 16. Pautes d'actuació
 17. Protocols i programes
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament