PRL del sector del metall segons conveni

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: del 22 d'octubre al 5 de novembre del 2022

Horari: dissabtes de 8.00h a 15.00h

Hores lectives: 20 hores

Preu: a consultar

Objectius
  • Conèixer les funcions i responsabilitats que assumeixen els diferents components en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Prendre consciència dels riscos inherents als llocs de treball relacionats amb el sector del metall  i com evitar-los.
Continguts
  • Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
  • Interferències entre activitats
  • Drets i obligacions
  • Seguretat viària
  • Primers auxilis i mesures d'emergència
  • Definició dels treballs
  • Tècniques preventives específiques
  • Mitjans auxiliars, equips i eines
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament