Professionalitza la teva empresa

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 20

Preu: a consultar

Objectius
  • Professionalitzar els seus negocis per afrontar el creixement amb una estructura definida a través del disseny de la planificació estratègica
  • Conèixer el control intern i els elements que el componen per la redacció de manuals d'organització que permetin eliminar o reduir riscos amb la finalitat d'aconseguir l'equilibri empresarial.
Continguts
  • Introducció a la planificació estratègica i diagnosi prèvia
  • Elaboració del Pla Estratègic
  • Identificació de riscos – mapa de riscos
  • Establiment de controls
  • Comunicació, seguiment i millora.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament