Protocol d’higene

Tipus de curs: bonificat

Requisits d'accés: treballadors

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 8 hores

Preu: a consultar

Objectius
 • Conèixer la normativa que hi ha al respecte i com aplicar-la
 • Saber transmetre els coneixements adquirits a qualsevol treballador del centre o servei
 • Conèixer els principals procediments de neteja manual i mecànica aplicable als nostres serveis
 • Conèixer els productes de neteja i desinfecció
 • Saber què són les Desinfeccions certificades
 • Com elaborar el protocol de neteja adaptat al centre per verificar l’acompliment de la normativa
Continguts
 1. Conceptes generals, legislació.
 2. Factors que intervenen en el procés de neteja.
 3. Tipus de brutícia, tipus de materials a netejar.
 4. Fases del procés de neteja.
 5. Productes químics de neteja i desinfecció.
 6. Desinfecció. Tipus de Microorganismes.
 7. Etiquetatge de productes químics. Legislació.
 8. Mètodes de neteja.
 9. Elaboració d'un pla de neteja i desinfecció.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament