RCP + DEA

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats

Calendari: a concretar

Horari: a concretar

Hores lectives: 6

Preu: a consultar

Objectius
 • Aprendre a reconèixer un pacient en aturada cardio-respiratòria.
 • Adquirir els coneixements bàsics, tècniques i habilitats necessàries per al tractament de la PCR.
 • Activar el Sistema Integral d'Emergències.
 • Detectar factors de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents.
 • Utilitzar la metodologia de Desfibril·lació semiautomàtica.
Continguts
 • Teòrics
  • Suport vital Bàsic (SVB).
  • Cadena de supervivència.
  • Guies d'actuació SVB.
  • Maneig via aèria en suport vital. PLS. Ennuegament.
  • Desfibril·lació externa semiautomàtica. Guies d'actuació DEA.
  • Aspectes ètics, legals.
 • Pràctics
  • SVB Pràctiques, habilitats "pas a pas".
  • Pràctiques habilitats "pas a pas" via aèria i desfibril·lador.
  • Simulacions integrades.
Avaluació i certificat

Certificat d’assistència i aprofitament