TPC curs de 20 de la construcció en albañileria

Tipus de curs: bonificat, privat

Requisits d'accés: treballadors, autònoms, aturats

Calendari: del 21 d'octubre al 11 de novembre del 2022

Horari: divendres de 16.00h a 21.00h

Hores lectives: 20

Preu: 260€ *

*Curs bonificable

Objectius

L'han de realitzar tots els treballadors del sector de la Construcció-Metall-Vidre que realitzin treballs en les obres en construcció. Es tracta d'una formació obligatòria.

Continguts

Continguts de la part comuna (14 hores):

  • Tècniques preventives.
  • Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
  • Verificació, identificació i vigilància del lloc de la feina i el seu entorn.
  • Interferències entre activitats.
  • Drets i obligacions.
  • Primers auxilis i mesures d'emergència.

Contingut específic per a obra (6 hores):

  • Definició dels treballs.
  • Tècniques preventives específiques.
Avaluació i certificat

Obtenció de la TPC ( Targeta Professional de la Construcció) exigida per a poder treballar.